Школа у Власу основана је 1944, али је са радом почела тек 1946. године. Пошто није постојала школска зграда у селу, настава се одржавала у кући Милоша Цветковића. Први учитељ био је Миодраг Стаменковић. Он је био и главни покретач градње школе, а највећи терет у тим послератним годинама поднели су мештани Власа и Горњег Трњана. Школска зграда је завршена 1947. године. Имала је две учионице, ходник и малу канцеларију. Убрзо је саграђен и стан за учитеља. Учитељи се често мењају, а од 1961. године долазе Чедомир и Љиљана Поповић, који најдуже службују у Власу и својим радом имају велики утицај на многе генерације ученика. Становали су у школском стану који су одржавали у беспрекорном стању као и школско двориште.
Школа у Власу данас изгледа потпуно другачије. Стан и помоћни објекти које су користили учитељи више не постоје. Школа је у потпуности реновирана 2008. године. Дограђени су тоалети унутар школе и измењене су димензије учионица, канцеларије и ходника. Главни улаз у школу је са стране главног пута. Урађен је нови кров и фасада. Асфалтиран је терен за мали фудбал и кошарку и постављене су љуљашке и клацкалице за децу, тако да је Власе добило школу са одличним условима за рад.

Преузето из монографије школе аутора Драгана С. Поповића: „Школа у Турековцу са издвојеним одељењима 1873-2023.“