Мештани Подримца који су желели да школују децу имали су великих проблема зато што су најближе школе биле удаљене на десетак километара. Потреба за отварањем школе у селу била је велика. Одељење је отворено 1930. године као издвојено одељење печењевачке школе. Настава се одвијала у приватној згради, а убрзо је почело зидање нове школске зграде која је завршена 1934. године у време учитеља Ђорђа Васића. Имала је једну велику учионицу, канцеларију, подрум и стан за учитеља.Укидањем општине Печењевац 1960. године издвојено одељење у Подримцу припаја се школи у Винарцу, а од 1988. године припојено је школи у Турековцу одлуком Министарства просвете.
Школа у Подримцу је најстарија школска зграда од свих издвојених одељења Турековачке школе. Урађена је на одличном темељу, зидови су чврсти, кров стабилан. И данас је у функцији без неких већих адаптација, али је 2014. године претрпела мање измене. Дограђен је тоалет унутар зграде и замењене су електричне инсталације. Уз помоћ родитеља окречена је споља, а зидови су украшени. Двориште је уређено, асфалтиран је спортски терен тако да школа има адекватне услове за рад и боравак ученика.

Преузето из монографије школе аутора Драгана С. Поповића: „Школа у Турековцу са издвојеним одељењима 1873-2023.“