У Горњем Синковцу школа је отворена за време рата.

У школској 1944/45. години и имала је два комбинована одељења. У почетку је радила у приватној згради, све до 1950. године када је пребачена у зграду Задружног дома у центру села, где су поред учионице опремљене и просторије за становање учитеља. У новој школи почиње да ради учитељ Живојин Јовановић до 1958. године када уместо њега долазе Радован и Јелка Крстић, брачни пар који дуго раде и станују у школи. За време њиховог службовања школа и школско двориште су били сређени као „под конац“. Учитељи су били покретачи развоја села у културном и економском смислу. Они раде у Горњем Синковцу до 1976. године.
Деведесетих година школа је била у веома лошем стању, тако да је руководство школе са представницима месне заједнице и локалне самоуправе покренуло пројекат изградње нове школе, која је завршена 2002. године. Имала је једну велику учионицу, канцеларију, тоалет и ходник. Асфалтиран је и терен за мали фудбал и кошарку 2008. године.

Преузето из монографије школе аутора Драгана С. Поповића: „Школа у Турековцу са издвојеним одељењима 1873-2023.“