Белановчани, као и мештани околних села дуго су децу слали у школу у Турековцу, најпре
у конаку цркве, а касније и у селу. По завршетку рата, године 1919. отворена је школа у
Белановцу. Она је у почетку била смештена у згради коју су Бугари користили као
општину. Њу су похађала деца из Белановца, Миланова, Карађорђевца, Петровца,
Душанова и Подримца. Како је зграда била мала, а прилив ученика све већи Белановчани су
је преместили у зграду Душана Стефановића. Тек 1926. године вредним радом мештана
саграђена је школска зграда у време учитеља Андреје и Наде Вучковић, који у Белановцу
дуго службују (1924-1937). Школа је имала две учионице, канцеларију и стан за учитеље.
Учитељи су радили у комбинованим одељењима са по два разреда, где је владала велика
дисциплина.
Први учитељ после Другог светског рата који је оставио дубљи траг радећи у
Белановцу од 1955. до 1966. године био је Јован Трајковић. У том периоду ученици од
петог разреда иду у Турековац, па се јавља потреба за отварањем осмогодишње школе што
је и урађено 1970. године. Пошто је стара школа у великој мери дотрајала, опремљене су
привремено три просторије у Задружном дому а четврта у Кооперацији. Наставници и
учитељи су са мештанима радили на реализацији идеје о градњи школе у близини
Задружног дома.

Изградња нове школе у Белановцу

Школа у Белановцу 2020. године


Нова школа у Белановцу је завршена и отворена 9. октобра 1977. године и у то време
је била једна од лепших и функционалнијих школа у општини. Имала је четири велике
учионице, кухињу, трпезарију, две канцеларије, малу салу за физичко васпитање и
савремене тоалете унутар зграде. Радило се у две смене. Ученици су у учионицама улазили
у патофнама које су носили од куће. Сви упошљеници су се бринули да сачувају школу да
што дуже буде неоштећена. Био је то најбољи период Белановачке школе, када се радило са
великим ентузијазмом.
Школа у Белановцу данас није као што је била осамдесетих. Ученици више не улазе
у патофнама, паркет је изгубио сјај јер се лак одавно скинуо. Али и поред тога услови за рад
су доста добри. Оформљен је информатички кабинет, библиотека и предшколско, обновљен
је терен за мали фудбал и кошарку, а планира се и реконструкција школе у блиској
будућности.

Преузето из монографије школе аутора Драгана С. Поповића: „Школа у Турековцу са издвојеним одељењима 1873-2023.“